е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО9-2019 / 13.8.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Осигуряване на достъпна среда на обществена сграда Народно читалище "Съзнание - 1926 г."в гр. Белослав, Община Белослав",в изпълнение на Споразумение № РД09-80/08.08.2019 г. по Проект "Красива България"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_СН_достъпна среда_НЧ Съзнание.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Документация - челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор-СН_ПКБ_ЧИТАЛИЩЕ_dtt edit.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - образци -Чит..docx 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_komisiya.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_10.09.2019_СН_достъпна среда.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Договор № 82
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 82.pdf 25.1.2021 г.