е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2600-54 / 15.3.2019 г.

ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет "Изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ "Васил Левски

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Копие на KSS_IGRISHTA_ROMAN 20191.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec_oferta.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaraciya_1.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaraciya_2.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта 1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 15.1.2021 г.