е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-4 / 16.7.2019 г.

"ПОДМЯНА НА ВТОРАТА АСАНСЬОРНА УРЕДБА ВЪВ ВХОД "Б" НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПЕРНИК", ФАЙЛ 4/4 - ОБЯВА; ФАЙЛ 1/4 - ИНФОРМАЦИЯ; ФАЙЛ 2/4 - УКАЗАНИЯ; ФАЙЛ 3/4 - КСС НА ПОЗИЦИЯ 2

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090377
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 1 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq.pdf 26.1.2021 г.

Обява № 2 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Obosobena poziciq # 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция №1 КБ.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Obosobena poziciq # 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция № 2 ОА- Перник.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Obshti dokumenti
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Общи документи.rar 26.1.2021 г.

Техническо задание № 6 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 7 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Publikuvana informaciq v profil na kupuvacha
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № 8 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 26.1.2021 г.

Информация за удъжаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) uduljavane.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 10 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Zapoved komisiq
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapowed komisiq.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 11 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № 12 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Dogovor poziciq 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_1.PDF 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Dogovor poziciq 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_2.PDF 26.1.2021 г.

Други документи № 15 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Коментар: Aneks poziciq 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) aneks_poziciq 2.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 16 / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Aneks poziciq 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) aneks_poziciq 2.pdf 26.1.2021 г.