е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 20.5.2016 г.

00384-2016-0009 "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Бяла Слатина за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина", Обособена позиция №2 "Възстановяване на участък от път VRC1014, минаващ през с.Соколаре, Община Бяла Слатина" и Обособена позиция №3 "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях; обновяване на площи за широко обществено обслужване - паркове, градини, улично озеленяване, площади и площадки за игра на територията на гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc. proektirane i avt.nadzor - 0.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 2 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 3 / 14.6.2016 г.

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.