е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-67 / 28.12.2018 г.

"Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци и консерви, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1 - базови цени.xls 26.1.2021 г.

Други документи № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 26.1.2021 г.

Образци № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 26.1.2021 г.

Образци № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 13 - ценово предложение.xls 26.1.2021 г.

Образци № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 26.1.2021 г.

Обява № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за удължаване на срок.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.3.2019 г.

Публикувано на: 14.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 26.1.2021 г.