е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка 4 / 19.5.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка - ЦДГ "Здраве" и ДСП гр.Кресна

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: заповед за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед откриване храни.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация храни.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 2 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: информация за публикуване в профила на купувача
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 2 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол храни.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: договор с дззд кресна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) дззд кресна договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: оферта на дззд кресна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта дззд.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Коментар: договор за позиция "хляб"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор хляб.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Коментар: оферта за позиция хляб
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта хляб.pdf 16.1.2021 г.