е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-28 / 4.6.2020 г.

Пазарна консултация с предмет: "Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица" на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Покана за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Образец на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Копие на КСС- обекти 1.xlsx 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 техническа документация.rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Document_становище.pdf 19.5.2021 г.