е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-8 / 20.5.2019 г.

"Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: "Модернизация на уличното осветление в гр. Бяла, област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 41/29.05.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Документация за участие (Техническа спецификация с приложени скици; Методика за оценка на офертите; Образци за попълване; Проект на договор;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 30.7.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 297/29.05.2019г. (ID 9088638) за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 30.7.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 44/13.06.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 30.7.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 345/13.06.2019г. ( ID 9089155) за удължаване на срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаванеи на срок.PDF 30.7.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 - 347/24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП № 7. / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 51/09.07.2019г. за прекратяване на възлагането
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 30.7.2021 г.