е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-4 / 30.3.2020 г.

"Доставка на употребяван мултифункционален автомобил тип самосвал с цистерна за миене за почистване на пешеходни алей, тротоари и други"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: Покана до определени леца
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana d4.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: Приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_priloj_pokana.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_proekt_dog_Bi_Em_Liasing.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_.pdf 26.1.2021 г.