е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-23 / 19.4.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ИНЖЕНЕРИНГ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638343433
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица - ул. Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Община-А. Батенберг 3.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица - ул. Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Община-Батенберг 2_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица - ул. А. Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Община - Батенберг 1_cor.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Документация Част А: Общи данни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част А Общи данни.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Документация Част Б: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Б Технически спецификации.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Документация Част В: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част В Методика оценка Инженеринг.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Документация Част Г: Указания за участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част Г Указания участници.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Документация Част Д: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част Д Договор-проект.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техн. документация - Жива вода ОП 1.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация по ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техн. документация -Седма рилска девизия ОП.3.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация по ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техн. документация - А. Батенберг ПО 6.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица кадастър - ул. А.Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Кадастър-А.Батенберг 5_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица кадастър - ул. А.Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Кадастър-А.Батенберг 6_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица кадастър - ул. А.Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица кадастър-Батенберг 4_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Скица - ул. А.Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Община Батенберг_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническо задание - ул. Батемберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо задание-Батенберг_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Удостоверение от общинска собственост
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удостоверение Общ.собст.-Батенберг_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа документация по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техн. документация - Николаевска ОП 2.rar 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 15 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Реш. 15 от 19.04.19.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg.na zapitvane.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Технически задания и спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически задания и спецификации след Решение за промяна.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническо предложение-след Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec_4- Техническо предложение-25.04.2019 ново.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Методика за оценка след Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част В Методика оценка -25.04.2019 ново.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Част А-след Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част А Общи данни-25.04.2019 ново.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Указания участници-част Г-след Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част Г Указания участници-25.04.2019 ново.pdf 18.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 17 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg. na zapitvane 2.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_inj.7ulici.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 10.7.2019 г.

Публикувано на: 10.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie-Ceni.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 inj.ulici.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 inj.ulici.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 181, al.4 ZOP.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 37 / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 37 ot 18.07.19.pdf 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 oP.1.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OP.2.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OP.3.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Op.6.rar 18.1.2021 г.