е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-20 / 2.11.2018 г.

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Извършване на ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqwa.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Обява АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 3 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 4 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: КСС ДГ с. Лозарево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kss-дг-лозарево-18.xls 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: КСС Кметство с. Вълчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kss-кметство вълчин.xls 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: КСС ОУ с. Манолич
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kss-ОУ-манолич-18.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ремонт сгради.docx 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Договор ремонти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ремонти.pdf 15.1.2021 г.