е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-25 / 1.10.2019 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Сунгурларе през 2019 - 2020 г. "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура за възлагане на ОП.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриванен на процедура за възлагане на ОП.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕЕДОП.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Документация за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Зимно Сунгурларе 2019-2020.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci zimno.docx 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отаряне на плик предлагана цена.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 10 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Решение за обявяване на класиране и избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за възлагане на ОП.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена ОП.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor MESSU1.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 13 / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Приложения към договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения.pdf 21.1.2021 г.