е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-44 / 9.9.2019 г.

Обява с предмет: "Доставка чрез закупуване на транспортно средство (лек автомобил - нов) за извършване на мобилна здравно-социална услуга по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница, процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2019 г.
Файлове актуални към: 17.9.2019 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specificacia_.pdf 17.9.2019 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 17.9.2019 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 17.9.2019 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor proekt.pdf 17.9.2019 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 17.9.2019 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо за публ. Обява.pdf 17.9.2019 г.

Документация за участие № 42-01-2031 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_МПС.pdf 17.9.2019 г.