е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 02-ПС-2017 / 20.3.2017 г.

"Периодични доставки на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по три обособени позиции: 1.Обособена позиция 1:"Доставка на хляб" 2.Обособена позиция 2:"Доставка на закуски и хранителни продукти" 3.Обособена позиция 3: "Доставка на преработени плодове и зеленчуци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(1).pdf 20.1.2021 г.

Обявление № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(1).pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храни -2017 (1).doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2017.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DO.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор28032017.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.3.2017 г.

Публикувано на: 30.03.2017 г.
Коментар: Разяснение № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30032017_0003.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - отваряне на ценови оферти.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 125042017.pdf 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 225042017.pdf 20.1.2021 г.

Решение № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 625042017.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Коментар: Договор по обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.PDF 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Коментар: Договор по обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 2.PDF 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Коментар: Договор по обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 3 (3).PDF 20.1.2021 г.