е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-40 / 16.8.2019 г.

Обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница" по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация - ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_Крайници-ОП 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация - ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_Червен брег-ОП 2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо.публ.обява.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка - ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка с.Крайници - ОП 1.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка - ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка с. Червен брег - ОП 2.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Проект на Договор - ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор ОП 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Проект на Договор - ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор ОП - 2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-167 / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Обява с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница" по две обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява - ремонт на покриви.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проткол_Ремонт.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Договори за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori_pokrivi_cor.rar 18.1.2021 г.