е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-119 / 21.11.2018 г.

"Доставка на хранителни продукти през 2018/2019 година в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и социалните заведения на територията на Община Никопол за дванадесет месеца от датата на сключване на договора".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-119 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2018-OJS226-516671-bg.pdf 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-119 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-119 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци 2018-2019.rar 28.11.2021 г.

Образци № 12-119 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-119 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-119 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-119 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ- храни.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-119 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи-доклад-решение.rar 28.11.2021 г.