е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-91 / 13.9.2018 г.

Дизайн и разработване на триезичен онлайн базиран портал "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" и смартфон приложение, в рамките на проект "Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле", финансинан по Програма "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г. и национално съфинансиране.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-91 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. Обява чл. 20, ал. 31.pdf 30.7.2021 г.

Образци № 12-91 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-91 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация_001.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 12-91 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-91 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 30.7.2021 г.