е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-12 / 12.6.2020 г.

"Доставка на техническо оборудване за нуждите на Община Лом по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и периферия" 2. Обособена позиция 2 "Доставка на копирни системи" 3. Обособена позиция 3 "Доставка на цифров фотоапарат по проект BG05M9OP001-2.019-0013-C01 "Равен достъп до услуги за всяко дете", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG05M9OP001-2.019-0013-C01 /РД-05-21 от дата 28.01.2020 г. 4. Обособена позиция 4 "Доставка на цифров фотоапарат за нуждите на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info d12.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva d12_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq d12_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор за Обособени позиции 1,2 и 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_D_12_OP_1,2,4.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор за Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_D_12_OP_3.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация за Обособена позиция 1 и 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP 1,2.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 8 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация за Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP3.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 9 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация за Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP4.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Заповед за удължаване срока на оферти за ОП 3 и ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за удължаване срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_udaljavane_srok.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 12 / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Информация за пужликувана обява за удължаване срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq_publikuvana_obqva.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 1.7.2020 г.

Публикувано на: 01.07.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Протокол изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prorokol_izmenenie_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 7.7.2020 г.

Публикувано на: 07.07.2020 г.
Коментар: Протокол 1 за ОП 3 и 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_D_12_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_160_OP_1_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_162_OP_2_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_191_OP_3_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Коментар: Договор за ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_192_OP_4_.pdf 30.7.2021 г.