е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 149 / 4.5.2020 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: "Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица "Яни Попов" Обособена позиция 2: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: "Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица "Пейо Яворов" Обособена позиция 3: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: "Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица "Любимец" Обособена позиция 4: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: "Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица "6-ти Септември"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.5.2020 г.
Файлове актуални към: 27.5.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 27.5.2020 г.

Обявление № 2 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 27.5.2020 г.

Документация за участие № 3 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.5.2020 г.

Други документи № 4 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.rar 27.5.2020 г.