е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-18 / 12.9.2016 г.

"Доставка на горива: автомобилен бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq-gorivo-3.docx 16.1.2021 г.

Други документи № 42-01-132 / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Коментар: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГОВОР.гориво.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Протокол от разглеждане, оценка и класиране на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проткол-горива.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Бент Ойл_cor.pdf 16.1.2021 г.