е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-39 / 27.7.2017 г.

"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на две сгради в град Лом във връзка с кандидатстване по ОПРР 2014-2020, BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" за създаване на социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" и "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст (с капацитет 8 места)" по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на масивна сграда с обща застроена площ 1155 м2, поземлен имот с идентификатор 44238.506.2514.1 в град Лом". Обособена позиция №2 "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност на масивна сграда със застроена площ 148 м2, в поземлен имот с идентификатор 44238.506.9628.1 в град Лом".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie .pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obraztasi_EE_TP_2_OP_last.docx 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Решение 24
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 24.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 4.10.2017 г.

Публикувано на: 04.10.2017 г.
Коментар: Съобщение по чл. 43, ал. 4 ор ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saob]enie_Buildkonsult.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 13 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za vuzl. poruchka.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: Договор № 238
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 238.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: Договор № 239
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 239.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 16 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_Dogowor_OP_1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 17 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Обявление за цприключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_Dogovor_OP_2.pdf 23.1.2021 г.