е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-4 / 11.4.2017 г.

Изготвяне на инвестиционни проекти във връзка с кандидатстване на Община Сунгурларе пред "МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица" и ПРСР 2014 - 2020г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rehenie_001.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiqvlenie.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проектиране-документация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci proektirane.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Коментар: Протокол комисия 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П-Л №1-МИГ.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Коментар: Протокол комисия 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 001.jpg 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени-5.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Протокол 3/17.07.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 03.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rehenie MIG.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор 404
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 404.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор 405
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 405.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор 406
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 406.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор 407
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 407.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор 408
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 408.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 15 / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление договор 406
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изп.договор 406.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 16 / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление договор 407
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изп.договор 407.pdf 21.1.2021 г.