е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-35 / 22.12.2017 г.

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация (изработване на дипляни, календари и бележници) в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

№ /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci 1.docx 22.1.2021 г.

Покана за участие № / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Коментар: Покана за участие в обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_na_dogovor(1).pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Козирог.rar 22.1.2021 г.