е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 13.1.2020 г.

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: "Общински културен център град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Обява изх. № РД 9100 - 5/14.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Документация за участие (Задание за проектиране; Образци за попълване; Проект на договор;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Информация АОП за публикувана обява изх. № РД 2400 - 28/14.01.2020г. ID9095812
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4. / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 9100 - 7/16.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5. / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Приложение към въпрос 2 на Разяснение изх. № РД 9100 - 7/16.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към въпрос 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7. / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-25/05.02.2020г. и приложения към него /Техничес ко задание; Техническо предложение; Ценово предложение/
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.