е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК / 7.9.2016 г.

Пазарни консултации за смр на обект: "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_СМР_СУ.docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - СУ.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване за оферта_СУ.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Коментар: Приложение към оферта на участник - КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1КСС - вариант 1_ СОУ - ОФЕРТА.xls 20.1.2021 г.