е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО2-2018 / 21.2.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Рехабилитация на местни общински пътища с идентификатор: пи 61741.19.17 и пи 61741.22.3 от км +0.000 до км. +1.600, в землището на с.Разделна, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти/21.02.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА_МЕСТНИ.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация - Път Разделна-вdtt rev..docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_dtt rev (1).docx 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Протокол 3 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Протокол 2 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Доклад от извършена работа на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_komisiq.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Заповед за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved_klasirane.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Договор/17.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_строителен_надзор.pdf 18.1.2021 г.