е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка ОП-1

Доставка и инсталиране на компютърно оборудване за нуждите на Дирекция НП "Пирин" - 1 брой файлов сървър и 3 броя компютърни конфигурации

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Други документи № 1 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заявление за участие б.doc 18.1.2021 г.

Други документи № 2 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.docx 18.1.2021 г.

Други документи № 3 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения образци на документи.doc 18.1.2021 г.

Други документи № 4 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява компютри.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за работа за комисия за оценка на оферти за доставка на компютричист.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 18.1.2021 г.