е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 30.3.2015 г.

Публична покана №2/30.03.2015 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, на многофамилни жилищни сгради" със шест обособени позиции: "Обособена позиция №1 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "Калоян - 3", Ггр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" "Обособена позиция №2 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2" "Обособена позиция №3 "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, "гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2"...

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.3.2015 г.

Публикувано на: 30.03.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.konstruktivno.rar 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 20.4.2015 г.

Публикувано на: 20.04.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол-констр.обследване.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 15.5.2015 г.

Публикувано на: 15.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obsledvane na sgradi-Tehnecheski harakteristiki-OP1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 15.5.2015 г.

Публикувано на: 15.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obsledvane na sgradi-Tehnicheski harakteristiki-OP3.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 15.5.2015 г.

Публикувано на: 15.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obsledvane na sgradi-Tehnicheski harakteristiki-OP4.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 15.5.2015 г.

Публикувано на: 15.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obsledvane na sgradi-Tehnicheski harakteristiki-OP6.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 28.5.2015 г.

Публикувано на: 28.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obsledvane na sgradi-Tehnicheski harakteristiki-OP2.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 28.5.2015 г.

Публикувано на: 28.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obsledvane na sgradi-Tehnicheski harakteristiki - OP5.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 9 / 7.9.2015 г.

Публикувано на: 07.09.2015 г.
Коментар: Гаранции за изпълнение - РетемА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garamcii izpulnenie teh. harak. - RetemA.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 10 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Гаранции за изпълнение - Евробилд
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii izpulnenie teh. harak.- Evrobild.pdf 20.6.2021 г.