е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-6 / 27.4.2015 г.

"ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА "ЦНСТ С ДЕМЕНЦИЯ" И "ЗЖХФУ", С. МАМАРЧЕВО В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1 - "ОБЗАВЕЖДАНЕ", ОП 2 - "ОБОРУДВАНЕ" И ОП 3 - "ОБЗАВЕЖДАНЕ - ЗАПАЗЕНА ПОЗИЦИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.docx 30.7.2021 г.

КСС № 3 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-OP-1.xls 30.7.2021 г.

КСС № 4 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-OP-2.xls 30.7.2021 г.

КСС № 5 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-OP-3.xls 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 29.4.2015 г.

Публикувано на: 29.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за оттегляне.pdf 30.7.2021 г.