е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Договаряне без обявление ЗОП-ДбО-3 / 7.4.2015 г.

„Авторски надзор при изпълнение на проект: "Рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-3 / ПП-08-32 / 1 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-08-32 Решение Авторкси Надзор - Път.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-3 / ПП-08-33 / 2 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-08-33 Покан Авторкси Надзор - Път.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-3 / ПП-08-33 / 3 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Покана и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покан Авторкси Надзор - Път.doc 5.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № ЗОП-ДбО-3 / 4 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Становище на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище АОП АН Път.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ДбО-3 / 5 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад Авторски надзор - Път.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ДбО-3 / 6 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител Авторкси Надзор - Път.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-3 / 7 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Авторкси Надзор - Път.pdf 5.1.2021 г.