е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-111 / 15.11.2018 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в Ивайловград" по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "ул. "Възрожденска" в участък от ул. "Беломорска" да края на улицата"; Обособена позиция № 2 - "ул. Асен Златаров", Обособена позиция № 3 - "ул. Иван Вазов" от ул. "Капитан Петко войвода" до ул. "България" Обособена позиция № 4 - "ул. Орфей"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.11.2018 г.

Публикувано на: 12.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническа документация.rar 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление № 2 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.docx 30.7.2021 г.

Протокол № 6 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 8 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 9 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 30.7.2021 г.

Доклад № 10 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Решение за класиране № 11 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-3 от 26.03.2019.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за връчване.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4.pdf 30.7.2021 г.

Обявление № 17 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление улици.pdf 30.7.2021 г.

Обявление № 18 / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 19 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Асен Златаров.pdf 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 20 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Възрожденска.pdf 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 21 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Орфей.pdf 30.7.2021 г.