е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-111 / 15.11.2018 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в Ивайловград" по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "ул. "Възрожденска" в участък от ул. "Беломорска" да края на улицата"; Обособена позиция № 2 - "ул. Асен Златаров", Обособена позиция № 3 - "ул. Иван Вазов" от ул. "Капитан Петко войвода" до ул. "България" Обособена позиция № 4 - "ул. Орфей"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.3.2019 г.
Файлове актуални към: 18.3.2019 г.

Документация за участие № 5 / 12.11.2018 г.

Публикувано на: 12.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническа документация.rar 18.3.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 18.3.2019 г.

Обявление № 2 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.3.2019 г.

Документация за участие № 3 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.3.2019 г.

Документация за участие № 4 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.docx 18.3.2019 г.

Протокол № 6 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.3.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 18.3.2019 г.