е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-12 / 27.4.2015 г.

Изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: 15 бр. самостоятелни жилищни сгради по проект Дом за всеки

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234303837
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване № 12 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 23.1.2021 г.

Доклад № / 4.5.2015 г.

Публикувано на: 04.05.2015 г.
Коментар: Доклад на комисия назначена със заповед 684/28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад ОП-12.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.5.2015 г.

Публикувано на: 04.05.2015 г.
Коментар: Протокол на комисия от 28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ОП-12.pdf 23.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 684а/28.04.2015 г. / 4.5.2015 г.

Публикувано на: 04.05.2015 г.
Коментар: Решение 684а от 28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Реш.класиране ОП-12.PDF 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.6.2015 г.

Публикувано на: 01.06.2015 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП-12.rar 23.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 41-00-104 / 1.6.2015 г.

Публикувано на: 01.06.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infop12.pdf 23.1.2021 г.