е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-129 / 2.9.2019 г.

"Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 2 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 4 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Улица Армира.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Улица Климент Охридски.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Улица Христо Ботев.rar 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 10 / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 11 / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 12 / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 13 / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор улици.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 15 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена улици.pdf 18.1.2021 г.