е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-19 / 29.8.2019 г.

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за "Рехабилитация на част от улица "Лонгоз" от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на село Дъбравино, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 1.4.2020 г.
Файлове актуални към: 1.4.2020 г.

Документация за участие № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 1.4.2020 г.

Техническа спецификация /задание № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf 1.4.2020 г.

Образци № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 1.4.2020 г.

Обява № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 1.4.2020 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.pdf 1.4.2020 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 1.4.2020 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пазарни консултации.7z 1.4.2020 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Дъбравино от о.т. 114 до о.т. 129.pdf 1.4.2020 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 1.4.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 1.4.2020 г.

Протокол № / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 1.4.2020 г.

Договори за изпълнение № / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 1.4.2020 г.