е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-19 / 29.8.2019 г.

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за "Рехабилитация на част от улица "Лонгоз" от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на село Дъбравино, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.10.2019 г.
Файлове актуални към: 15.10.2019 г.

Документация за участие № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 15.10.2019 г.

Техническа спецификация /задание № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf 15.10.2019 г.

Образци № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 15.10.2019 г.

Обява № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 15.10.2019 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.pdf 15.10.2019 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 15.10.2019 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пазарни консултации.7z 15.10.2019 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Дъбравино от о.т. 114 до о.т. 129.pdf 15.10.2019 г.

Други документи № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 15.10.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 15.10.2019 г.

Протокол № / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 15.10.2019 г.

Договори за изпълнение № / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 15.10.2019 г.