е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 09-ПС-2018 / 19.7.2018 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Решение/23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie (1).pdf 18.1.2021 г.

Обявление № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie_1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Документация/23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех.спец..docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Списък на обектите/23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИТН Община Белослав (4).xlsx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Образци и проект на договор/23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за участие.doc 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) запитване_ел_енергия.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения/15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie_cenovi_el_energiq.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1/21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1(2).pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2/21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2_001.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Доклад/21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_ел_енергия.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Решение за класиране/21.08.2018г .
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_24.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение/20.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 18.1.2021 г.