е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 24.3.2017 г.

"Ремонт улична мрежа населени места"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 13/31.03.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Документация за участие в т. ч. Техническа спецификация, образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява ID 9062879 от 31.03.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 4. / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 172/19.04.2017 г. на Кметa на Община Бяла, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 5. / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-33/18.05.2017г. и приложения към него (Ценово предложение на изпълнителя, Техническо предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя, Техническа спецификация на възложителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.