е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-4-2019 / 10.5.2019 г.

"Аварийно -възстановителни мероприятия за възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр.Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_гр.парк.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спец._гробищен парк.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на оферта.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС_гробищен парк_Белослав.xlsx 25.1.2021 г.