е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-9 / 2.6.2016 г.

"Изработване на инвестиционни проекти за обекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Тръстиково, Синдел и Царевци" на територията на община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obqva_proektirane_Avren-2.rar 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-kmet-proekt2.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq-proekt2.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_proektirane-Avren-2016-2.doc 30.7.2021 г.

Проекти № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) skica_Sindel-vod.pdf 30.7.2021 г.

Проекти № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) skica-Carevci-vod1.pdf 30.7.2021 г.

Проекти № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) skica-Carevci_vod2.pdf 30.7.2021 г.

Проекти № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) skica-Trystikovo-vod.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnichesko zadanie-newproekt-2.doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.6.2016 г.

Публикувано на: 09.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie_udyljavane srok.docx 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.6.2016 г.

Публикувано на: 21.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1-proekt2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 30.7.2021 г.