е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-100 / 27.7.2018 г.

"ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТНА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ИВАЙЛОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP001-2.002 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ - 2", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Г.", ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "ОСМИ МАРТ" № 2 Обособена позиция № 2- МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "ПИРИН" № 19 Обособена позиция № 3- МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "АРМИРА" № 3

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 22.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava TP i Sertifikat EE.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciya Proektirane.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Proektirane.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Proektirane.doc 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 22.1.2021 г.