е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 129 / 14.5.2020 г.

"Ремонт на спортна зала "Атанас Комшев", гр. Карнобат

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.5.2020 г.
Файлове актуални към: 28.5.2020 г.

Информация за обява № 1. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 28.5.2020 г.

Обява № 2. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 28.5.2020 г.

Допълнителна информация № 3. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopalnitelna informatsia.pdf 28.5.2020 г.

Техническа спецификация № 4. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация.PDF 28.5.2020 г.

Образци № 5. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 28.5.2020 г.

ЕЕДОП № 6. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 28.5.2020 г.

Образци № 7. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС зала Ат. Комшев 2020.xlsx 28.5.2020 г.

Проект на договор № 8- / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.PDF 28.5.2020 г.