е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 129 / 14.5.2020 г.

"Ремонт на спортна зала "Атанас Комшев", гр. Карнобат

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Информация за обява № 1. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 19.1.2021 г.

Обява № 2. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 19.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopalnitelna informatsia.pdf 19.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация.PDF 19.1.2021 г.

Образци № 5. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 19.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.1.2021 г.

Образци № 7. / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС зала Ат. Комшев 2020.xlsx 19.1.2021 г.

Проект на договор № 8- / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.PDF 19.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 9. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Xerox Scan_29052020100242.PDF 19.1.2021 г.

Протокол № 10. / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Приложение към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения към договор.pdf 19.1.2021 г.