е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-86 / 10.11.2016 г.

"Извършване на независим финансов одит на договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01/01.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0100 "Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-86 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява одит полиция.pdf 24.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-86 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9058428.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-86 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Образци № 12-86 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-86 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация удължаване на срок РР обновява полицията .pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-86 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисията одит.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-86 / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор одит полиция.rar 24.1.2021 г.