е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-1 / 20.3.2015 г.

Публична покана за обществена поръчка с предмет "Ремонт на сграда - стадион гр. Брусарци" (ID 9040017)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 2 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stadion 2015 - Documentacia.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 3 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stadion 2015 - Teh. Specifikacia.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 4 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stadion 2015 - Obrazci.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 5 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stadion 2015 - KSS.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / ПП-11-2 / 1 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stadion 2015 - Publichna pokana.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-1 / 6 / 6.4.2015 г.

Публикувано на: 06.04.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията, утвърден от Кмета и изпратен на участниците на 06.04.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - Ремонт на сграда - стадион Брусарци.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-1 / 7 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - стадион.pdf 5.1.2021 г.