е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-28 / 5.8.2016 г.

Събиране на оферти с обява №16/05.08.2016г. "Доставка на материали за ремонтни работи на уличната инфраструктура в населените места на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.kamuk-0.rar 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение до kandidati-камък.doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 15.8.2016 г.

Публикувано на: 15.08.2016 г.
Коментар: Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Камък - удължаване срок.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 26.8.2016 г.

Публикувано на: 26.08.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol-kamuk.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 26.8.2016 г.

Публикувано на: 26.08.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad-kamuk.doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Виагруп.pdf 19.5.2021 г.