е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-18 / 2.7.2018 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie smet.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie smet .pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие в обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация 2018.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация 2018.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Образци калкулации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци калкулации.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML файлове
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request-smet2018.zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) EEDOP.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор сметосъбиране 2018.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Сметосъбиране - За профила.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 - за профила.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-111 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_3_сметосъбиране.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_Дупница_сметосъбиране.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 48 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_Дупница_Сметосъбиране.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruhka.pdf 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор_cor.rar 18.1.2021 г.