е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-26 / 25.7.2018 г.

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Обявление за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.Hrani.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania_za_uchastie_hrani.1.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.hrani.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pr.dog..pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP-hrani.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - pdf. и hml
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.hrani.zip 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образец - Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata-hrani.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образец - Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Cenova oferta-hrani.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образец КСС към ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3a - KSS.hrani.xlsx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Образец - ГАРАНЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Cenova oferta-hrani.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация на хранителните продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Technical.hrani.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване № 43 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.hrani .pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-112 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Разяснение - отговор по получено запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: КОРИГИРАНИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania_za_uchastie_hrani-kor.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: КОРИГИРАНАТА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.hrani-korigirana.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: КОРИГИРАН ПРОЕКТ НА ДОГОВОР след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pr.dog.-korigiran.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: КОРИГИРАН ЕЕДОП - формат pdf. и HML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request-kor.zip 27.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 46 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.izmenenie.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Доставка на хранителни продукти.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-138 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти на осн. чл. 57, ал, 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад Хранителни продукти.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Хранителни продукти.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 Хранителни продукти.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 Хранителни продукти.pdf 27.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 61 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране Храни.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.1.2019 г.

Публикувано на: 10.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.hrani2018.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.1.2019 г.

Публикувано на: 10.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_cor.rar 27.1.2021 г.