е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-4 / 19.3.2020 г.

: "Ремонт на спортна сграда на централен градски стадион на територията на гр. Лом, Община Лом".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s4.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s4.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq s4.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_stadion.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Metodika.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt na dogovor_stadion.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 8 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Енергийно обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEObsledvane.zip 20.6.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 9 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Решение за промяна на основание §13, ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_promjana$.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 s4_.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 s4_.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Протокол 60а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 60 a s4_.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s4_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Tideks_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 16 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_S_4.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 17 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_prikl_dog_S_4_.pdf 20.6.2021 г.