е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК-3 / 24.10.2018 г.

"Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. "Зорница", гр. Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Други документи № 8 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Коментар: Оферта от участник 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_2.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Покана за представяне на оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK3.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_LOM_PLOSHTI.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA_2.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Декларация за липса на свързаност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DEKLARACIQ_3.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_4.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CENOVO PREDLOJENIE_5.docx 30.7.2021 г.

Други документи № 7 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Оферта от участник 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 9 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Оферта от участник 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_PK.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 11 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_PK.pdf 30.7.2021 г.