е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка СОО-9 / 27.11.2018 г.

"Изграждане на полски път с кад:№000046 от КВС на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник - допълнително възлагане"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazania.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn spec.pdf 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 pytna.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 geodezia.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-132 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-9 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol pyt.pdf 17.3.2021 г.

Договор за изпълнение № 135 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor INFRAKEREKT STROI..pdf 17.3.2021 г.