е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-4 / 10.3.2017 г.

"Въвеждане на енергоспестяващи мерки в град Дупница" с две обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 11 "Таушаница" гр. Дупница 2.Обособена позиция № 2 -"Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ№7"Калина" с Дневен център за деца с увреждания"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434303138
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление .pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Приложение 2 - Техническа спецификация по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7.1.Прил. 2 по ОП 1 - Техн. сп-я.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Приложение 2 - Техническа спецификация по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7.2.Прил. 2 по ОП 2 - Техн. сп-я.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 8.Проект на договор.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4.Образци Дупница НДЕФ.docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Образец КСС по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5.Образец 5 - КСС - Обос. п-я 1.xls 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Образец КСС по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6.Образец 6-КСС- ОП 2.xls 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 9. ЕЕДОП НДЕФ Дупница.docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект Обособена позиция 2.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект по обособена позиция 1.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект по обособна позиция 1 част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект по обособена позиция 1 част 2.rar 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 7 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg.na zapitvane.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ProtokolNDEF.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 11 / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ReshenieNDEF.pdf 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор по ОП.1.pdf 21.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 13 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване на обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.prekratqvane NDEF.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявл. за приключване на дог.ОП.pdf 21.1.2021 г.