е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-146 / 11.6.2020 г.

Упражняване на авторски надзор на обект"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.10.2020 г.
Файлове актуални към: 23.10.2020 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 23.10.2020 г.