е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-146 / 11.6.2020 г.

Упражняване на авторски надзор на обект"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № 3 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 5.11.2020 г.

Публикувано на: 05.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.docx 20.1.2021 г.